جشنواره تابستانه فروشگاه اینترنتی با 20% تخفیف

تعرفه ها

پلن های پیشنهادی برای ساخت و راه اندازی فروشگاه اینترنتی

استاندارد

استاندارد

یک فروشگاه مستقل و دائمی با تمام امکانات و یکبار پرداخت برای همیشه

5,000,000
4,990,000 تومان

تنها یکبار
آشنایی با امکانات این پلن
تضمینی - ظرفیت محدود هرماه فقط ۳۰ فروشگاه

بسته استاندارد + منتورینگ فروش

هرماه فقط ۳۰ فروشگاه

منتورینگ بازاریابی و فروش سه ماهه حرفه‌ای برای راه اندازی فروش و برگشت تمام هزینه ها

10,000,000
9,999,000 تومان

تنها یکبار
آشنایی با امکانات این پلن
پیشرفته

منتورینگ فروش

مناسب کسب و کارهایی که سه ماه منتورینگ اولیه را دریافت کرده اند

9,999,000 تومان

تنها یکبار
آشنایی با امکانات این پلن